26 novembre 2022
El dilluns 28 de novembre, a les 14'30 hores, la Mesa de Contractació es reunirà en acte públic per tal de procedir a l'obertura del sobr
17 novembre 2022
En el Butlletí Oficial de la Província d'ahir dimecres 16 de novembre va sortir publicat l'anunci d'exposició al públic de la nova orden
4 novembre 2022
El Ple de l’Ajuntament del 28 de setembre va aprovar inicialment, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, la nova
19 octubre 2022
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 3 de maig de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de V
24 setembre 2022
Aquests són els punts de l’ordre del dia del Ple de 28 de setembre de 2022 (20h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l
26 novembre 2022
Aquests són els punts de l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 30 de novembre de 2022 (20h): 1.- Aprovació, si s’escau,
9 novembre 2022
Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament D’acció Climàtica, Alimentació I Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I
3 novembre 2022
La Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 5/07/2022, va acordar concedir una subvenció del fons econòmic de caràcter extr
11 octubre 2022
L'Ajuntament ha tornat a treure a concurs la gestió dle bar del Centre Cívic el Teatret i l'execució de les obres previstes al projecte d
22 setembre 2022
Aquest és el número de la revista de Ventalló que correspon a setembre de 2022. Feu clic aquí per tenir-hi accés.