Organització municipal

escutJUNTS PER VENTALLÓ

Alcaldia.  M. Remei Costa Reig, les següents àrees:

 • Atenció al públic
 • Relacions institucionals
 • Recursos humans
 • Serveis públics municipals
 • Territori i sostenibilitat
 • Seguretat ciutadana i protecció civil
 • Urbanisme
 • Qualsevol altra activitat de qualsevol àrea que sigui competència de l’alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni específica a favor d’un altre regidor o regidora.

Delegacions als Tinents d’Alcalde.

Jordi Masdevall Ministral, primer tinent d’alcalde, les següents àrees:

 • Economia i Finances, que comprèn les matèries de pressupost, gestió econòmica de serveis públics i taxes
 • Patrimoni
 • Fundacions i Associacions
 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer
 • Adjunt a l’obra pública i serveis municipals
 • Adjunt a seguretat ciutadana i protecció civil

Neus Riu Serra, les següents àrees:

 • Esports
 • Feder-Leader
 • Medi Ambient, deixalleries, abocadors (recollida i tractaments de residus, recollida selectiva de paper, vidre i plàstic)
 • Igualtat i habitatge
 • Comunicació i xarxes
 • Conservació i manteniment de camins rurals

Delegacions als regidors/res:

Montse Carmona Ribot, les següents àrees:

 • Educació, Joventut, gent gran, serveis socials i sanitat
 • Cultura i Festes
 • Adjunta a comunicació (web i noves tecnologies)

ERC-AM 

 • Xavier Frigola Costa, les següents àrees:
 • Joana Carles Puig
 • Albert Bigas Xicars