Regidores i regidors

Aquestes són les regidores i regidors que formen el Consistori de Ventalló durant el mandat 2019-2023:

Equip de govern (Junts per Ventalló)

Remei Costa Reig

Alcaldessa

Atenció al públic, Relacions institucionals, Recursos humans, Serveis públics, Territori i sostenibilitat, Seguretat ciutadana i protecció civil, Urbanisme i qualsevol altra àrea que sigui competència de l’alcaldia, que no hagi estat delegada a un altre regidor o regidora.

alcaldia@ventallo.cat

Currículum

Agenda institucional

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats

Jordi Masdevall Ministral

Primer tinent d’Alcaldessa

Economia i Finances, Patrimoni, Fundacions i Associacions, Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer, Adjunt a l’obra pública i serveis municipals, Adjunt a seguretat ciutadana i protecció civil.

economia@ventallo.cat

Currículum

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats

Neus Riu Serra

Segona tinenta d’alcaldessa

Esports, Feder-Leader, Medi Ambient, deixalleries, abocadors (recollida i tractaments de residus, recollida selectiva de paper, vidre i plàstic), Igualtat i habitatge, Comunicació i xarxes, Conservació i manteniment de camins rurals.

mediambient@ventallo.cat

Currículum

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats

Montserrat Carmona Ribot

Regidora

Educació, Joventut, gent gran, serveis socials i sanitat, Cultura i Festes, Adjunta a comunicació (web i noves tecnologies)

culturaifestes@ventallo.cat

Currículum

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats

Oposició (ERC-AM)

Xavier Frigola Costa

Regidor

xavifrigola@gmail.com

Currículum

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats

Joana Carles Puig

Regidora

No ha facilitat un correu electrònic per ser publicat en aquesta pàgina.

No ha facilitat el seu currículum vitae, tot i la sol·licitud oficial feta des de l’Ajuntament.

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats

Albert Bigas Xicars

Regidor

No ha facilitat un correu electrònic per ser publicat en aquesta pàgina.

No ha facilitat el seu currículum vitae, tot i la sol·licitud oficial feta des de l’Ajuntament.

Retribucions i assistències

Declaració de béns i activitats