Notícies

26 novembre 2022
El dilluns 28 de novembre, a les 14'30 hores, la Mesa de Contractació es reunirà en acte públic per tal de procedir a l'obertura del sobr
3 novembre 2022
La Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 5/07/2022, va acordar concedir una subvenció del fons econòmic de caràcter extr
11 octubre 2022
L'Ajuntament ha tornat a treure a concurs la gestió dle bar del Centre Cívic el Teatret i l'execució de les obres previstes al projecte d
12 setembre 2022
El Ple de l’Ajuntament del passat 27 de juliol va aprovar provisionalment i per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal númer
6 setembre 2022
Ja estan obertes les inscripcions per participar a la gran cursa de Ventalló, la 'Ventallonina', que es farà el dia 25 de setembre. Hi
4 novembre 2022
El Ple de l’Ajuntament del 28 de setembre va aprovar inicialment, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, la nova
19 octubre 2022
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 3 de maig de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de V
22 setembre 2022
Aquest és el número de la revista de Ventalló que correspon a setembre de 2022. Feu clic aquí per tenir-hi accés.
8 setembre 2022
El concurs per executar el Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà (FASE-1B) va quedar desert i l’Ajuntament ha hagut de
5 agost 2022
L’Ajuntament ha tret a concurs la concessió demanial per a l’explotació del servei de bar del Centre Cívic el Teatret. Si esteu inter