Subvenció de la Diputació de Girona per a l'arranjament de camins inclosos en un PPIF.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària de data 18 de juliol de 2017 va acordar concedir a l'Ajuntament de Ventalló una subvenció per import de 2.414,95 € per tal de sufragar part de les despeses per a l'arranjament de camins inclosos en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.

Tornar