Contractes menors

A la taula següent trobareu els contractes menors adjudicats per l’Ajuntament de Ventalló, que s’han executat durant el 2022. Estan ordenats alfabèticament pel nom del contractista.

A continuació de la taula, trobareu un gràfic amb el llistat de proveïdors del 2022, ordenats segons l’import que s’ha adjudicat durant l’any en curs.

Tingueu en compte que es consideren contractes menors els contractes d’obres d’import inferior a 40.000€ i els contractes de serveis i subministraments d’import inferior a 15.000€.

Feu clic aquí si voleu veure els contractes menors adjudicats durant el 2021.

Si busqueu informació relativa a contractes menors d’anys anteriors, la trobareu al Registre Públic de Contractes, accessible aquí.

Relació d’adjudicataris de contractes menors (2022)

Última actualització: 21/11/2022