Calendari del contribuent

  • IAE 1 de setembre – 31 d’octubre
  • IBI RÚSTICA 1 de juny – 31 de juliol
  • IBI URBANA 1 de juny – 31 de juliol
  • CEMENTIRI  1 de Setembre – 31 d’octubre
  • TAXES 1 de Setembre – 31 d’octubre
  • IVTM 15 de Març – 15 de Maig

Més informació a www.xalocgirona.cat