El pressupost del 2022 / Aprovació inicial

Trobareu a continuació tota la informació relativa al Pressupost de l’Ajuntament pel 2022, que es va aprovar inicialment en el Ple del passat 1 de desembre.

Aquesta proposta de pressupost està ara exposada al públic per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, abans de ser aprovada definitivament.

IMPORT PREVIST A CADA PARTIDA
COMPARATIVA PER CAPÍTOLS (2021-2022)
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT
RESUM DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Última actualització: 18/12/2021