El pressupost

Trobareu a continuació tota la informació relativa al Pressupost de l’Ajuntament pel 2022, que es va aprovar inicialment en el Ple del passat 1 de desembre i va quedar aprovat definitivament després del termini d’exposició al públic, sense haver rebut cap al·legació.

Feu clic aquí si voleu veure l’anunci al BOP d’aprovació definitiva.

IMPORT PREVIST A CADA PARTIDA
COMPARATIVA PER CAPÍTOLS (2021-2022)
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT
RESUM DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Última actualització: 06/12/2022