Execució trimestral del pressupost


Encara no hi ha dades disponibles sobre l’execució trimestral del pressupost del 2022


Execució del pressupost del 2021

A la taula següent podeu fer un seguiment per capítols de l’execució trimestral del pressupost. A la primera columna numèrica hi ha els imports previstos en el pressupost aprovat a principi d’any i a les columnes següents podeu veure com evolucionen els capítols al llarg de l’any.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors, i que s’han anat fent efectius durant el 2021, i tampoc s’han tingut en compte els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosos els imports que s’han descartat a la taula), podeu consultar la informació que l’Ajuntament tramet trimestralment al ministeri d’Hisenda, que trobareu més avall, com a documents adjunts.

Informació tramesa al ministeri d’Hisenda (Primer trimestre 2021)

Informació tramesa al ministeri d’Hisenda (Segon trimestre 2021)

Informació tramesa al ministeri d’Hisenda (Tercer trimestre 2021)

Informació tramesa al ministeri d’Hisenda (Quart trimestre 2021)

Aquesta pàgina s’actualitza amb una regularitat trimestral.
Última actualització: 10/02/2022