Codi de conducta dels alts càrrecs

L’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga els ens locals a aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs, que en el cas de l’Ajuntament de Ventalló afecta només a les regidores i regidors electes.

L’Ajuntament de Ventalló va aprovar el Codi de Conducta que podeu llegir a continuació durant el Ple que es va celebrar el 27 de juliol de 2021.

Última actualització: 17/08/2021