Projecte xarxa viària 1B

Un primer projecte va ser aprovat inicialment a la sessió de Ple de 26 de gener de 2022, per unanimitat dels grups polítics, després va ser aprovat definitivament i finalment es va treure a concurs, però la licitació va quedar deserta.

Mitjançant decret d’alcaldia de 31 d’agost es va aprovar inicialment un nou projecte, que és exactament igual que l’anterior, però ara amb un nou pressupost que ha passat dels 158.246,05€ previstos en el projecte inicial als 196.124,08€.

L’anunci d’aprovació inicial d’aquest segon projecte va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Provínica del passat 8 de setembre i teniu fins el 21 d’octubre per presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Superat el tràmit d’exposició al públic, i un cop tingudes en compte les al·legacions que puguin presentar-se, el projecte s’aprovarà definitivament i la seva execució tornarà a sortir a concurs.

Feu clic aquí per veure el projecte que ara està exposat al públic (versió agost 2022).