Promocions variables

9 abril 2021
Disposem de nova web municipal! Actualment l'estem acabant de dissenyar i actualitzar. Disculpeu les molèsties que aquest fet us pugui ocas
3 agost 2020
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ens ha atorgat una subvenció per al finançament de les despeses deriva
12 agost 2020
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció per a finançar part de les despeses per al control d
31 juliol 2019
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Ventalló, una subvenció per import de 1.600 € per a la realització d'actuacions d
5 setembre 2019
La Diputació de Girona, a proposta del diputat delegat del Servei d'Esports, ha concedit a l'Ajuntament de Ventalló una subvenció, subpro
3 octubre 2020
La Junta de Govern de la DIPUTACIÓ DE GIRONA en la sessió ordinària de data 16 de juny de 2020 va acordar concedir a l'Ajuntament de Vent
10 agost 2020
Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ (DARP) i del FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESE
14 setembre 2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 8 de setembre de 2020, va acordar par uninimitat, concedir u
31 juliol 2019
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 881,48€ a l'Ajuntament de Ventalló, per a l'Accés a les noves tecnologies. 
5 setembre 2019
El codi DIR3 de l'Ajuntament és: L01172109