Promocions variables

14 setembre 2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 8 de setembre de 2020, va acordar par uninimitat, concedir u
31 juliol 2019
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 881,48€ a l'Ajuntament de Ventalló, per a l'Accés a les noves tecnologies. 
5 setembre 2019
El codi DIR3 de l'Ajuntament és: L01172109   
8 novembre 2019
La Diputació de Girona en la sessió ordinària de data 7 d'agost de 2018 va acordar CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DE VENTALLÓ una subvenció en
17 març 2020
Benvolguts veïns, m’adreço a vosaltres amb la finalitat d’emetre un comunicat de tranquil·litat. Estem davant una situació greu,
31 juliol 2019
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Ventalló, una subvenció per import de 1.600 € per a la realització d'actuacions d
5 setembre 2019
La Diputació de Girona, a proposta del diputat delegat del Servei d'Esports, ha concedit a l'Ajuntament de Ventalló una subvenció, subpro
26 setembre 2019
La Diputació de Girona ha concedit dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,  una subvenció a l'Ajuntament de Ventalló, en conc
13 març 2020
PRIMERES MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS Davant de la situació provocada pel Coronavirus, i tenint present les indicacions d
25 març 2020
Benvolguts veïns/veïnes, A través d'una empresa local i per gentilesa de Materials d'Estètica, SL, aquest Ajuntament disposa de masca