Edictes

Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4710 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6471 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 70 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1777 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial del projecte d'una instal·lació fotovoltàica
Exercici: 2020 Bop: 77-0 Edicte: 2429 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3275 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Exposició pública de la proposta de reparcel·lació de la unitat d'actuació situada al marge est del carrer de la Bassa, al nucli de Ventalló
Exercici: 2020 Bop: 137-0 Edicte: 4786 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Informació pública de sol·licitud de la llicència urbanística per a l'ampliació i reconversió d'una explotació porcina
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5119 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5600 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7261 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4274 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló, 1ª Fase
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7399 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació definitiva del Projecte d'instal·lació fotovoltàica a la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8081 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial de les ordenances fiscals corresponents a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8138 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9866 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals corresponents a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 595 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1449 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 2980 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3433 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA La Bassa de Ventalló
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10388 AJUNTAMENT DE VENTALLÓ Edicte d'aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020