Informe de sol·licituds d’accés a la informació pública

Trobareu a continuació una taula-resum de les sol·licituds d’accés a la informació pública que ha rebut l’Ajuntament de Ventalló durant el 2021, així com el seu estat de tramitació.

REGISTRE D’ENTRADACONTINGUT DE LA SOL·LICITUD ESTAT DE LA TRAMITACIÓ
E2021000061Sol·licitant informació sobre la concessió de la gestió d’abastament d’aigua potable de VentallóEn tràmit
E2021001073Sol·licitant informació sobre les llicències d’obres menors des del 2015 al 2020Estimada i tramitada